Poradné orgány :RADA ŠKOLY

V zmysle ustanovenia §24 ods. 3 písm.a)zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len zákon č. 596/2003 Z.z. sa Rada školy zriaďuje pri MŠ Muránska Dlhá Lúka 116, ako iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý sa vyjadruje a presadzuje verejné záujmy detí, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania v materskej škole. Rada školy plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti materskej školy, orgánov štátnej správy a orgánov v obcí z pohľadu školskej problematiky.

Predseda zástupca rodičov: Bc. Eva Petrášová
Delegovaný zástupca zriaďovateľa: Branislav Ďurej
Delegovaný zástupca zriaďovateľa: Želmíra Štefánková
Zástupca pedagogických zamestnancov: Bc.Katarína Krštieňová
Zástupca nepedagogických zamestnancov: Janka HorváthováAktuality

Školský rok 2019/2020

02. 09. 2019 - V školskom roku 2019/2020 nastúpia detičky do materskej školy 2. septembra 2019. Tešíme sa na Vás!...  >> čítaj viac

>> všetky aktuality

Fotogalérie

Mikuláš v MŠ

Halloween v našej MŠ

Základné informácie

MŠ Muránska Dlhá Lúka
Muránska Dlhá Lúka 52
050 01 Revúca

E-mail: infomsmdl.sk
Počet žiakov: 14
Počet pedagógov: 2